Lumetusletkut

Lumetusletkut ovat 20m pituisia ja molemmissa päissä on HST 2” Kamlok (uros / naaras). Lumetusletkun työpaine on noin 60 bar ja räjähdyspaine n. 100 bar. Yleisesti luullaan että lumetusjärjestelmissä voidaan käyttää pitkiä letkunvetoja, kuitenkin letkut ovat kulutustavaraa toisin kun teräsputket. Jos letkuja joudutaan vetämään yli 60m, suositellaan kiinteiden putkien asentamista, jos mahdollista.


Sama letku käy sekä ilma- että vesipuolelle.